2.024 chỉ tiêu công chức thuế năm 2022 và điều kiện, hồ sơ dự tuyển

  1. Chỉ tiêu

Căn cứ Mục I Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục thuế năm 2022 ban hành kèm theo Công văn 3880/TCT-TCCB năm 2022, đã xác định về chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan Tổng cục Thuế, 62 cục thuế các tỉnh, thành phố và 342 chi cục thuế trực thuộc được xác định là 2.024 chỉ tiêu. Cụ thể theo từng ngạch công chức như sau:

– Ngạch Chuyên viên: 527 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 283 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 231 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác QLXD cơ bản: 08 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác Đảng: 02 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác truyền thông: 03 chỉ tiêu.

– Ngạch Kiểm tra viên thuế: 1.387 chỉ tiêu.

– Ngạch Kiểm tra viên Trung cấp thuế: 25 chỉ tiêu.

– Ngạch Văn thư viên: 47 chỉ tiêu.

– Ngạch Văn thư viên trung cấp: 38 chỉ tiêu.

2. Điều kiện

Căn cứ Mục II Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục thuế năm 2022 ban hành kèm theo Công văn 3880/TCT-TCCB năm 2022 quy định về điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2022 như sau:

– Về Điều kiện chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn:

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Kiểm tra viên thuế (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) với các ngành hoặc chuyên ngành được quy định chi tiết trong thông báo tuyển dụng.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) với các ngành hoặc chuyên ngành được quy định chi tiết trong thông báo tuyển dụng.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm Công nghệ thông tin (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) với các ngành hoặc chuyên ngành được quy định chi tiết trong thông báo tuyển dụng.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm Quản lý xây dựng cơ bản (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) với các ngành hoặc chuyên ngành được quy định chi tiết trong thông báo tuyển dụng.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác Đảng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) với các ngành hoặc chuyên ngành được quy định chi tiết trong thông báo tuyển dụng.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác truyền thông (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) với các ngành hoặc chuyên ngành được quy định chi tiết trong thông báo tuyển dụng.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư viên (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và ngạch Văn thư viên trung cấp (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) với các ngành hoặc chuyên ngành được quy định chi tiết trong thông báo tuyển dụng.

– Về điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ:

– Đối với ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên thuế: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu công tác ở vùng dân tộc thiểu số. Yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với từng ngạch cụ thể như sau:

+ Ngạch Chuyên viên: Bậc 3

+ Ngạch Kiểm tra viên thuế: Bậc 2

– Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế; Văn thư viên và Văn thư viên trung cấp: Không yêu cầu.

– Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Hồ sơ gồm những gì? 

Căn cứ tiểu mục 4.1 Mục IV Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục thuế năm 2022 ban hành kèm theo Công văn 3880/TCT-TCCB năm 2022 quy định hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2022 bao gồm các loại giấy tờ sau:

Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp cho đơn vị tuyển dụng thuộc Tổng cục Thuế. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn, phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký và phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp): bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

+ Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT.

+ Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

– Đối với thí sinh được miễn thi ngoại ngữ: yêu cầu thí sinh nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển có văn bằng do cơ sở giáo nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định nêu trên.

+ Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành về ngoại ngữ,

+ Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số, giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số.

– Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định về Ưu tiên trong tuyển dụng.

– Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

Nhận đào tạo ôn thi Thuế tại Vietnambankers, vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0977.170.616 hoặc 0888.522.885 để được tư vấn. 

#Vietnambankers #Thuế #Tuyển dụng