Bankvisit cho các bạn sinh viên UFBA tại Bảo Việt

VIETNAMBANKERS TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BANKVISIT CHO CÁC BẠN SINH VIÊN UFBA!
Bên cạnh việc tổ chức tuyển dụng, tổ chức các chương trình đào tạo cho các tổ chức, cán bộ ngân hàng thì VietnamBankers luôn đồng hành và hỗ trợ các chương trình trải nghiệm thực tế Bankvist cho các bạn sinh viên năm 2, 3 các trường Đại học.

Ngày 3/4 vừa qua, VietnamBankers phối hợp với Trung tâm hợp tác sinh viên và phát triển doanh nghiệp – trường Đại học tài chính Quản trị Kinh doanh (UFBA) tổ chức cho các bạn sinh viên năm 3 khoa Ngân hàng đi trải nghiệm thực tế tại ngân hàng Bảo Việt.

Có thể là hình ảnh về 33 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 4 người

Chúc các bạn SVK3 UFBA sớm định hướng được mục tiêu, công việc tương lai của mình sau này và chúc các bạn sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn