Buổi học đầu tiên của lớp FS04

Buổi học đầu tiên của lớp fs04 chúng ta cùng tìm hiểu về những quyết định trong tài chính doanh nghiệp bao gồm quyết định tài chính dài hạn và những quyết định tài chính ngắn hạn, những điểm nhà quản trị tài chính cần chú ý khi tiếp cận một BCTC, trước khi nghiên cứu các báo cáo cụ thể thì chúng ta không thể quên chú ý đến phần nhận xét, ý kiến của kiểm toán viên về BCTC này. Ngoài ra, các bạn học viên còn được hướng dẫn thực hành lập một bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh dựa trên bộ dữ liệu cho trước.
Chúc cả nhà có những buổi học tiếp theo vui vẻ nhé 🥰🥰🥰

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cười

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cười

Có thể là hình ảnh về 2 người