Buổi học về các sản phẩm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước – IB114

☀️☀️ KHOẢNH KHẮC IB114  

Buổi học về các sản phẩm thẻ như:
☑️thẻ tín dụng
☑️thẻ ghi nợ

👉👉 Khi sử dụng thẻ tín dụng ngoài tính lãi hàng tháng những khách hàng còn nợ tiền chưa thanh toán vào ngày thanh toán sẽ bị tính lãi phạt.
Ví dụ: khách hàng chi tiêu ngày 10/1
Ngân hàng lập bảng sao kê 27/1
Khách hàng thanh toán ngày 6/2
=> số ngày tính lãi phạt 27 ngày

Có thể là hình ảnh về 4 người

🎁🎁 Chúc các bạn học viên lớp IB114 hoàn thành tốt chương trình đào tạo, sớm đỗ Bank ở vị trí mong muốn nhé 
———————————————————————————————–
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Có thể là hình ảnh về 1 người