Các kĩ năng mềm cần có cho một Giao dịch viên

– Có kỹ năng giao tiếp trực diện và qua điện thoại ( giao tiếp căn bản)
– Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại của khách ( xử lý tình huống, Giải quyết vấn đề, ra quyết định)
– Có kỹ năng bán hàng và bán chéo ( Kỹ năng bán hàng)
– Kỹ năng làm việc theo nhóm (teamwork)
– Kỹ năng xây dựng hình ảnh văn hóa Doanh nghiệp cho Ngân hàng mình
– Yêu nghề và yêu quý tổ chức, dịch vụ với tâm huyết mỗi ngày phục vụ tốt hơn, thuận tiện hơn cho KH
– Chuẩn bị các kiến thức cần có cho 1 GDV:
1. Biết về vai trò và hoạt động của 1 ngân hàng thương mại hiện đại
2. Học thuộc các chính sách về khách hàng, dịch vụ của NH mình
3. Có kỹ năng giao tiếp trực diện và qua điện thoại
4. Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại của khách (Cái này có quy định, hướng dẫn của NH, cứ vào làm họ sẽ training )
5. Hiểu về các sản phẩm huy động, thanh toán và giao dịch của NH mình & NHTM nói chung
6. Có kỹ năng bán hàng và bán chéo
7. Hiểu về luật chống rửa tiền, phân biệt tiền thật tiền giả (Cần thiết)
8. Kỹ năng làm việc theo nhóm