Chia sẻ học viên – Lưu Tuyết Nhung

chia sẻ của học viên
chia sẻ của học viên

HỌC VIÊN CHIA SẺ
“Nêu rõ những điều không nên làm khi đến Ngân hàng làm việc?
Đi làm muộn, trang phục không ngay ngắn, không dùng điện thoại trong giờ làm việc.
Chỉ thực hiện những công việc trong khả năng mình có thể xử lý
Không dùng hoặc sử dụng máy tính của giao dịch viên đang có thẩm quyền sử
dụng tránh trường hợp nhầm lẫn thông tin, sai lệch các nghiệp vụ ngân hàng.”
Học viên Lê Thị Tuyết Nhung- Lớp AB123