Chương trình ” Thực hành môn học” ĐH Điện Lực

🎁🎁 CHƯƠNG TRÌNH “THỰC HÀNH MÔN HỌC” – SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Có thể là hình ảnh về 1 người

🏃‍♂️🏃‍♂️Vào ngày 30/11/2019, Viện đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp cùng Khoa Quản lí Kinh tế – Đại học Điện lực tổ chức thành công chương trình ” Thực hành môn học” cho hơn 50 bạn sinh viên năm cuối. Với 5 mục tiêu cốt lõi:
1. Định hướng nghề nghiệp phù hợp cho sinh viên
2. Trau đồi 1 số kĩ năng cần có trong công việc
3. Đọc hiểu nhanh được BCTC doanh nghiệp từ đó đưa ra
các nhận định và đánh giá về tình hình TCDN
4. Hướng dẫn thẩm định khách hàng, lập một bộ hồ sơ vay
vốn
5. Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại ngân hàng/
Doanh nghiệp

✏️✏️ Chương trình đã nhận được nhiều phản hồi và đánh giá tích cực từ các bạn sinh viên.
——————————————————————————————
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

 

Không có mô tả ảnh.