Chuyên gia – Lê Văn Bằng

Chuyên gia – Lê Văn Bằng

Phó phòng phụ trách Bộ phận Hành chính nhân sự – Vietcombank Gia Định