Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng Lớp IB69

Hành trình đỗ bank bắt đầu từ một khóa học 

Và đó chính là khóa học đào tạo ngân hàng do Viện VietnamBankers tổ chức. Chương trình đào tạo lớp IB69 đã diễn ra vào ngày 10/04 

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang cười

Sự chăm chú và thực hành của các bạn học viên 

Có thể là hình ảnh về 1 người