Đào tạo nghiệp vụ phân biệt chữ kí, hình dấu, tài liệu giả mạo

Theo báo cáo của Bộ Công An, mỗi năm có khoảng hơn 2000 vụ việc liên quan đến làm giả chữ ký ước tính thiệt hại lên đến 5000 tỷ đồng. Trong đó Ngân hàng, Bất động sản, doanh nghiệp mỗi năm có khoảng 600 vụ gây thiệt hại hàng nghìn tỷ mỗi năm.
Nhằm giúp học viên của Vietnambankers hoặc các cán bộ nhân viên ngân hàng bổ sung nghiệp vụ xác thực để phòng chống tội phạm
𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐛𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫𝐬 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐫𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐢́, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐚̂́𝐮, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐦𝐚̣𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 nhằm hạn chế tối đa tình trạng này.
𝑴𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉: Hiểu được tính pháp lý của chữ ký, kiến thức cơ bản về chữ ký
Nắm được một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết
Nắm được kiến thức cơ bản về hình dấu và các dấu hiệu nhận biết hình dấu giả mạo
Nhận biết giấy tờ nhân thân giả, nắm bắt được các mẫu in, phôi in
Nhận biết các thủ đoạn giảo mạo giấy tờ nhân thân gồm CMT cũ, CMT mới, Thẻ Căn cước, Hộ chiếu, Visa.
Nhận biết được một số giấy tờ giả mạo như sổ đỏ, sổ hồng, đăng ký xe, tài liệu khác…
 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊:
User tài liệu trên hệ thống Elearning chuyên nghiệp
Học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu bằng user được cấp ngay sau khi đăng kí
Tài liệu đã đào tạo cho các cán bộ nhân viên Vietcombank, SCB, Ngân hàng Bản Việt,…
Học phí “siêu rẻ” nhưng tính hữu ích vô cùng cao giúp các bạn phòng tránh rủi ro trong công việc
Có dụng cụ soi chiếu để học viên đáp ứng được thực hành ngay (đăng kí thêm)
 Đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈:
1. Giao dịch viên
2. Kiểm soát Viên
3. Trưởng phòng DVKH
4. Kiểm soát sau
5. Kho quỹ, Hậu kiểm…
6. Chuyên viên khách hàng cá nhân
7. Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
8. Chuyên viên Thẩm định
9. Chuyên viên bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro
Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝗶́ 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗜𝗕 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝗮̣𝗶 𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟳𝟳.𝟭𝟳𝟬.𝟲𝟭𝟲/ 𝟬𝟴𝟴𝟴.𝟱𝟮𝟮.𝟴𝟴𝟱