Đào tạo nghiệp vụ Tài chính Doanh nghiệp

𝗕𝗨̛́𝗧 𝗣𝗛𝗔́ – 𝗞𝗘̂́ 𝗛𝗢𝗔̣𝗖𝗛 Đ𝗔̀𝗢 𝗧𝗔̣𝗢 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗡𝗚𝗔̀𝗡𝗛 𝗧𝗔̀𝗜 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 
———-
Vietnambankers tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo tài chính doanh nghiệp cho các bạn sinh viên, người đã đi làm có nguyện vọng nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn.
———-
 Với hệ thống tài liệu Elearning chuyên nghiệp theo mô hình 4.0 phục vụ tất cả học viên trên toàn quốc.
𝗕𝗔̣𝗡 𝗦𝗘̃ 𝗛𝗢̣𝗖 Đ𝗨̛𝗢̛̣𝗖 𝗚𝗜̀?
𝟭. 𝗟𝗔̣̂𝗣 𝗞𝗘̂́ 𝗛𝗢𝗔̣𝗖𝗛 𝗡𝗚𝗨𝗢̂̀𝗡 𝗩𝗢̂́𝗡
1.1 Đánh giá và xây dựng chiến lược nguồn vốn
1.2 Thực hành xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng các kịch bản về nguồn vốn đáp ứng cho sự tăng trưởng
1.3 Phân tích các kịch bản cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro dựa trên mô hình tài chính đã xây dựng
𝟮. 𝗞𝗬̃ 𝗧𝗛𝗨𝗔̣̂𝗧 𝗧𝗔́𝗜 𝗖𝗔̂́𝗨 𝗧𝗥𝗨́𝗖 𝗧𝗔̀𝗜 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛
2.1 Những điều cần biết về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
2.2 Trình tự các bước trong kế hoạch tái cấu trúc tài chính
2.3 Kỹ thuật phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp
2.4 Case study: Tái cấu trúc tài chính để vượt qua khủng hoảng
2.5 Case study: Tái cấu trúc tài chính trong trường hợp doanh nghiệp mất cân đối
2.6 Case study: Tái cấu trúc tài chính nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp
𝟯. 𝗞𝗬̃ 𝗧𝗛𝗨𝗔̣̂𝗧 Đ𝗜̣𝗡𝗛 𝗚𝗜𝗔́ 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣
3.1 Xây dựng và sử dụng các mô hình định giá doanh nghiệp
3.2 Chính sách chia cổ tức và giá trị doanh nghiệp
3.3 Casestudy: định giá doanh nghiệp có dòng thu nhập âm
3.4 Casestudy: định giá doanh nghiệp mới hoạt động
3.5 Casestudy: định giá doanh nghiệp là công ty cổ phần chưa niêm yết
3.6 Bốn phương pháp phân tích dòng tiền: Lợi nhuận vs. Dòng tiền; doanh thu vs. dòng tiền; phân tích tỷ trọng và phân tích tỷ số
3.7 Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải xây dựng kế hoạch dòng tiền ngắn hạn
3.8 Phân tích 7 yếu tố tác động đến dòng tiền doanh nghiệp và các mô hình sử dụng để ra quyết định
3.9 Phân tích chất lượng của dòng tiền – Các chiến lược sử dụng để cân bằng giữa tăng trưởng – lợi nhuận – dòng tiền.
𝟰. 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗧𝗔̣̂𝗣 𝗧𝗔̣𝗜 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 (nếu cần hỗ trợ từ Vietnambankers)
#đào_tạo_doanh_nghiệp
————————————————————————–
VIETNAMBANKERS-ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Hotline: 0977170616-0888522885
Địa chỉ: Tòa HPC Landmark 105, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội