More

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
  NGÀNH NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ
  XEM THÊM
  LENDING MASTER
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO TALENTLEADERS
  LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP XEM THÊM

  ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

  Pháp luật đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, nhiều đòi hỏi phức tạp, nhiều quy định chặt chẽ để bảo đảm sự an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho hoạt động của khách hàng, của chính Ngân hàng, đồng thời cũng là cho cả nền kinh tế. Chính vì vậy kiến thức pháp luật liên quan tới hoạt động trong Ngân hàng là chương trình đào tạo cần thiết dành cho nhân viên Ngân hàng. 

  PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HĐTD, HĐTC VÀ CƠ CHẾ, KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Giúp học viên nâng cao kiến thức pháp lý liên quan đến Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và cơ chế, kỹ năng giải quyết tranh chấp tại Tòa án cho các cán bộ Ngân hàng. Nhận diện các vi phạm pháp luật về hình sự trong lĩnh vực tín dụng, các quy định pháp luật, các bài học kinh nghiệm được rút ra để phòng ngừa rủi ro pháp lý.

  KỸ NĂNG XÁC LẬP, CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM VÀ CÔNG TÁC XỬ LÝ TSBĐ

  Chương trình nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm cho các Tổ chức tín dụng, tập trung vào nội dung của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm – đặc biệt là các điều khoản để ngăn ngừa rủi ro về tài sản thế chấp, rủi ro tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm cho Tổ chức tín dụng.

  NHẬN DIỆN CÁC DẠNG THỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG

  Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của TCTD, khách hàng… cũng như tác động tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự. Chương trình nhằm chỉ ra một số nguyên nhân của tình hình tội phạm tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm.

  CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

  Học viên biết các thông tin cần chuẩn bị trước khi tiếp xúc với khách hàng, hiểu và áp dụng cách thức thu thập thông tin đầy đủ trong quá trình phỏng vấn khách hàng. Học viên biết và vận dụng kỹ năng quan sát khi tham quan thực địa khách hàng. Biết cách kiểm chứng các thông tin thu thâp được từ các nguồn khác nhau và đánh giá sơ bộ được cơ hội khai thác khách hàng sau quá trình tiếp xúc khách hàng.

  Học viên đánh giá rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp trên cơ sở hiểu các khoản mục trọng yếu của trong báo cáo tài chính. Học viên đánh giá được tính phù hợp của số liệu Báo cáo tài chính (các khoản mục trọng yếu) với hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Học viên đưa ra các ngưỡng kiểm soát hợp lý trong cấu trúc tín dụng tài trợ khách hàng doanh nghiệp.

  Học viên đánh giá được tính khả thi trong việc lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp. Học viên dự báo được quy mô và các loại nhu cầu tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch khả thi. Học viên đánh giá nguồn trả nợ, rủi ro,… của khách hàng doanh nghiệp đối với TCTD. Thiết kế cấu trúc tín dụng và các giải pháp tài trợ phi tín dụng phù hợp.

  Chương trình VietnamBankers Mentor – Người đồng hành tin cậy là chương trình đào tạo 1 – 1 được triển khai đáp ứng cho các nhu cầu đào tạo chuyên biệt của từng học viên. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

  Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả

  Làm hàng giả đã phổ biến đến mức trong suốt lịch sử nó được gọi là “nghề lâu đời thứ hai trên thế giới”....

  Một số quy đinh mới về bảo đảm thực hiện nghĩa...

   Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự 2015 về bảo đảm thực...

  Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì ? 4 trường...

  Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì ? Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng...

  LỊCH KHAI GIẢNG VÀ TUYỂN SINH

  Chào mừng 30/4 và 01/05, ưu đãi đặc biệt lần đầu...

  Chào mừng 30/4 và 01/05, ưu đãi đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại VietmBankers: Chương Trình ChampionBankers - Khám Phá và Chinh...

  Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Fresher, Back office

  Bạn đam mê làm ngân hàng? Bạn đã phỏng vấn nhiều nơi nhưng bị từ chối vì chưa đủ kiến thức nghiệp vụ? Hãy lựa chọn...

  Khóa đào tạo nghiệp vụ Giao dịch viên

  KHOÁ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH VIÊN ĐẦU TƯ VÀNG - VỮNG VÀNG NGHỀ NGHIỆP ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN SỰ CHO ĐẦU 2023,...
  vietnambankers