Đào tạo và hỗ trợ thực tập sinh, chính thức tại ACB

Hàng loạt chi nhánh đang cần gấp chỉ tiêu tuyển dụng
Thiếu ứng viên gửi đi phỏng vấn do:
1. Học trái ngành
2. Thiếu kinh nghiệm thực tế
3. Kĩ năng phỏng vấn kém
4. Không có nghiệp vụ
VIETNAMBANKERS liên kết với các ngân hàng tuyển chọn 10 bạn cuối cùng để đào tạo các vị trí:
1._GIAO DỊCH VIÊN
2._CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Đi làm chính thức luôn sau khóa đào tạo kết thúc
Cam kết hỗ trợ việc làm đầu ra khi kết thúc khóa học
Học việc thực tế tại ngân hàng
Được tuyển thẳng vào ngân hàng nếu thực tập tốt
Đào tạo cả trái ngành
Liên hệ Hotline: 0977.170.616 hoặc 0888.522.885 
Hạn đăng kí ứng tuyển 30/4/2022