Gian hàng VietnamBankers tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh Niên

Không có mô tả ảnh.

Gian hàng VietnamBankers tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh Niên diễn ra tại khuôn viên trường Đại Học Đại Nam.
Các bạn sinh viên trong trường quan tâm đến VietnamBankers nhiều ha.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 3 người

Có thể là hình ảnh về 5 người

Có thể là hình ảnh về 6 người

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về 4 người