Chuyên gia – Đinh Đức Nghiệp

Chuyên gia: Đinh Đức Nghiệp

Tốt nghiệp: Thạc sỹ Đại học Ngoại thương ngành Kinh tế Ngoại thương

Chức danh: Giám đốc Vùng chuyên sản phẩm ô tô vùng Bắc 1

Quá trình công tác:

 • 9/2008 5/2015 Techcombank Bà Triệu 316 Trần Khát Chân Trưởng Nhóm
 • 6/2015 3/2018 VIB 110 Trần Phú Hà Đông, Hà Nội GĐ Vùng chuyên sản phẩm ô tô vùng Bắc 1

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng