Giảng viên – Đinh Thị Dung

Giảng viên: Đinh Thị Dung

Tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

Chức danh: Giám đốc Am hiểu khách hàng phân khúc Upper SME thuộc khối Khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng Techcombank

Quá trình công tác:

 • 21/12/2009 31/01/204 Techcombank 191 Bà Triệu Trợ lý Chuyên viên KHDN, Chuyên viên KH DN, Chuyên viên cao cấp KHDN, Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp
 • 01/02/2014 31/12/2015 Techcombank 191 Bà Triệu Giám đốc phát triển Sản phẩm tín dụng
 • 01/01/2016 Hiện tại Techcombank 191 Bà Triệu Giám đốc Am hiểu khách hàng phân khúc Upper SME thuộc khối Khách hàng doanh nghiệp

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng