Giảng viên – DƯƠNG HOÀNG ANH

Giảng viên: DƯƠNG HOÀNG ANH 

Tốt nghiệp: Thạc sỹ Đại học Ngoại thương chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính

Chức danh: Giám đốc quản lý đầu tư ngân hàng VPBank 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Quá trình công tác:

 • 01/03/2013 28/05/2018 OceanBank – Khối KHDN 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Phó trưởng phòng kinh doanh KHDN
 • 28/05/2018 nay VPBank – Khối KHDN Lớn và đầu tư 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Giám đốc quản lý đầu tư

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng