Giảng viên – Lê Hoàng Thanh

Giảng viên: LÊ HOÀNG THANH

Tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại

Chức danh: Trưởng bộ phận Sản phẩm tiền gửi và dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Quá trình công tác:

 • 8/2010 – 4/2011: Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – 88 Láng Hạ, Hà Nội 
 • 5/2011 – 6/2012: Chuyên viên Phát triển sản phẩm Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – 229 Tây Sơn, Hà Nội 
 • 6/2012 – nay: Trưởng bộ phận Sản phẩm tiền gửi và dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng