Giảng viên – Lê Thị Diệp Hồng

Giảng viên: Lê Thị Diệp Hồng

Tốt nghiệp: Học viện Ngân hàng Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Chức danh: CVC phát triển sản phẩm cho vay mua nhà Maritime HO 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 12/2010 2/2014 Seabank 150 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội – Chuyên viên quản lý quan hệ KHCN
  • 02/2014 07/2015 MB Tây Hà Nội Tòa nhà Nam Cường, Km4 Lê Văn Lương kéo dài, Hà Đông, Hà Nội – Trợ lý giám đốc QHKH
  • 08/2015 Nay Maritime HO 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội – CVC phát triển sản phẩm cho vay mua nhà

Kinh nghiệm giảng dạy: 

  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
  • Đánh giá hiệu quả công việc
  • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
  • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
  • Đào tạo sản phẩm, tín dụng