Giảng viên – Lê Thị Phương Anh

Giảng viên: LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

Tốt nghiệp: Học viện Ngân hàng chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Chức danh: Chuyên viên quản lý Dịch vụ Khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – 44 Ngô Thì Nhậm

Quá trình công tác:

 • 2009 –  2014: Giao dịch viên   Ngân hàng TMCP Sài Gòn 14 Nguyễn Biểu – Ba Đình – Hà Nội 
 • 2014 – 2018: Chuyên viên quản lý Dịch vụ Khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – 44 Ngô Thì Nhậm

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng