Giảng viên – Nguyễn Minh Phương

Giảng viên: Nguyễn Minh Phương

Tốt nghiệp: Đại học Dân lập Phương Đông – chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Ngân hàng Pvcom Bank 22 Ngô Quyền

Chức danh: Phó Giám Đốc Khối KHCN kiêm Giám Đốc Vùng 3 (Miền Trung)”

Quá trình công tác:

 • 2002 2006 Ngân hàng VPBank 4 Dã Tượng KSV Phòng Kế toán HO
 • 2006 2013 Ngân hàng Quốc Tế VIB 16 Phan Chu Trinh TP DVKD, Team Leader Dự Án chuyển đổi hệ thống Chi nhánh (BTR), CVCC Quản lý và Cải Tiến quy trình
 • 2013 Nay Ngân hàng Pvcom Bank 22 Ngô Quyền ” Phó Giám Đốc Khối KHCN kiêm Giám Đốc Vùng 3 (Miền Trung)”

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng