Giảng viên – Nguyễn Minh Phương

Giảng viên: NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Tốt nghiệp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Phillipin), Đại học dân lập Phương Đông chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

Chức danh: Phó Giám Đốc Khối KHCN kiêm Giám Đốc Vùng 3 (Miền Trung) Ngân hàng Pvcom Bank 

Quá trình công tác:

 • 2002 – 2006: KSV Phòng Kế toán HO Ngân hàng VPBank 4 Dã Tượng 
 • 2006 – 2013: TP DVKD, Team Leader Dự Án chuyển đổi hệ thống Chi nhánh (BTR), CVCC Quản lý và Cải Tiến quy trình – Ngân hàng Quốc Tế VIB 16 Phan Chu Trinh 
 • 2013 – Nay: Phó Giám Đốc Khối KHCN kiêm Giám Đốc Vùng 3 (Miền Trung) Ngân hàng Pvcom Bank 22 Ngô Quyền 

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng