Giảng viên – Tạ Quang Việt

Giảng viên: TẠ QUANG VIỆT

Tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương Hà Nội chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Chức danh: Giám đốc TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO HIỂM SACOMBANK PHÍA BẮC – 260 Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Quá trình công tác:

 • 11/2006 – 10/2008: CVQHKH VPBBANK Nghệ An – Tầng 1, nhà A, Tecco Tower, Quang Trung, Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An 
 • 10/2008 – 09/2009: DVKH SACOMBANK CN NGHỆ AN – 72 Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An TP. 
 • 09/2009 – 04/2012: PHÓ GIÁM ĐỐC SACOMBANK CN NGHỆ AN – 72 Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An 
 • 04/2012 – 09/2018: GIÁM ĐỐC SACOMBANK CN NGHỆ AN – 72 Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An 
 • 09/2018 – nay: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO HIỂM SACOMBANK PHÍA BẮC- 260 Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý hoạt động chi nhánh, quản lý sự thay đổi,quản trị con người
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao, Đánh giá hiệu quả công việc
 • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại, Tư vấn bán hàng và trình bày giải pháp, Kỹ năng Xử lý từ chối của KH, Kỹ năng Chốt bán hàng và chăm sóc sau bán 
 • Kỹ năng Làm việc nhóm
 • Kỹ năng Xử lý khiếu nại và chăm sóc tại quầy
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Tài sản đảm bảo
 • Quy trình cho vay và Bảo lãnh
 • Thẩm định khoản vay, xử lý hồ sơ Pháp lý khách hàng doanh nghiệp
 • Kế toán khách hàng vay
 • Phân tích báo cáo tài chính, cấu trúc khoản vay
 • Viết tờ trình và bảo vệ khoản vay
 • Xử lý nợ quá hạn
 • Thanh toán quốc tế
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng