Góc vinh danh học viên

GÓC VINH DANH HỌC VIÊN VIETNAMBANKERS ⚠️⚠️

Có lẽ VietnamBankers nên làm một album Học viên thành công riêng của trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh vì quân số quá đông quá nguy hiểm ^^

Chúc mừng Mai Huyên công tác tốt tại VPBank