Hoàn thành xuất sắc bài test ứng tuyển liệu có khó khăn?

Thời tiết nóng mà các bạn ứng viên nhiệt tình và chăm chỉ vẫn có mặt đầy đủ để thi test và phỏng vấn. Không khí tại Vietnambankers đang vô cùng sôi nổi.

Chúc cho các bạn ứng viên của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc bài thi test cũng như phỏng vấn nhé.

Có thể là hình ảnh về 3 người