Học phần Thiết lập mục tiêu và Quản lý thời gian

🏃‍♂️🏃‍♂️ Học phần Thiết lập mục tiêu và Quản lý thời gian

🌻🌻 Ai cũng có 1 ngày với 24 giờ, nhưng tại sao có người lại có thể hoàn thành biết bao nhiêu việc trong khi với bạn, một ngày một việc đã là quá nhiều?
Có bao giờ bạn niềm nở lên 1 danh sách các công việc cần làm (to-do list) thật dài, hăm hở tin rằng mình sẽ làm được nhưng cuối cùng dừng lại ở việc lướt facebook cho qua ngày, còn cái danh sách kia không biết thất lạc đâu mất rồi?

 Sau học phần ” THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ QUẢN LÍ THỜI GIAN “, chắc hẳn các bạn học viên đã biết cách xây dựng và lên kế hoạch cho công việc của mình một cách hiệu quả rồi đúng không 😃😃😃

Có thể là hình ảnh về 3 người

Hẹn gặp lại các ban học viên vào học phần tiếp theo