Kế toán vốn bằng tiền của lớp AG23

?‍♂️?‍♂️ Buổi học về kế toán vốn bằng tiền của lớp AG23 – Lê Thanh Nghị, tại đây lớp sẽ được biết cách thức hoạt động của kế toán vốn bằng tiền mặt qua tài khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Hạch toán trả tiền vay ngân hàng, vay trả lương.

– Khi rút ngân hàng trả lương ta nợ tài khoản 334 có Tk112
– Nghiệp vụ thanh toán cho khách hàng trả bằng tiền gửi ngân hàng chúng ta ghi nợ tk 331, có tk112.
Ngoài ra lớp còn học về các chứng từ kế toán và sự luân chuyển của chứng từ kế toán. Buổi học kết thúc với sự hào hứng của các học viên về buồi học đã mở rộng thêm kiến thức của mình. ☺️☺️☺️

————————————————————————————————–
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM