Kết quả thi tốt nghiệp chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng

Tháng 5 vừa qua VietnamBankers đã tổ chức thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ cho học viên tham gia khóa học.

Buổi thi diễn ra ngoài giờ hành chính để các bạn từ ngân hàng về có thể tham gia được. Ad công bố kết quả 2 ngày thi 17/5 và 24/5, các bạn xem điểm của mình và tag bạn bè vào nha 👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👨‍🎓

Các bạn đã thi đỗ vào ngân hàng sẽ được bonus thêm 10 điểm vào kết quả thi.
Đối với học viên dự thi vị trí GDV đạt 30/50 điểm sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, tương tự với vị trí HTTD và QHKH các bạn đạt từ 60/100 sẽ đỗ 

Chúc mừng 37 bạn!!!

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.