Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp tại TP.HCM

[FS-02] 🎆KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH🎆

Tối ngày 9/5 vừa qua, VietnamBankers tổ chức Khai giảng chương trình Đào tạo nghiệp vụ Tài chính và Tiếp đón các bạn học viên khu vực phía Nam.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cười

Trong buổi Khai giảng các bạn học viên được chia sẻ về Lộ trình đào tạo cũng như những mẹo học tập tốt nhất cũng như làm bài thi đầu vào. Mọi người thử đoán xem bạn nào có kết quả cao nhất 😃
Ngày 14/05 lớp FS02 sẽ học Tổng quan về Quản trị tài chính, các bạn đã nhớ công thức học tập chưa vậy, nếu chưa nhớ thì để Ad nhắc nhé “Làm trước – Học sau”
Tìm hiểu vấn đề trước khi hỏi để nhớ lâu hơn ✨