Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ tháng 8

KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THÁNG 8
Đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ
Học việc thực tế tại ngân hàng
Cơ hội Apply chính thức tại bank ngay trong thời gian học
Hỗ trợ thực tập, dấu mộc báo cáo.
Đặc biệt, cơ hội việc làm của học viên tại hơn 10.000 chi nhánh của hơn 30 ngân hàng TMCP trên toàn quốc.
𝗦𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗮̆𝗺 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶, 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽
𝗛𝗼̣𝗰 𝘁𝗿𝗮́𝗶 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵, 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 đ𝗶 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴
𝗞𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝘂̛̃𝗻𝗴, 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝘆𝗲̂́𝘂
𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 < 𝟭 𝗻𝗮̆𝗺…
𝗜𝗕 𝗻𝗴𝗮𝘆 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 
#Actionbankers #Talentbankers #Trái_ngành #Banker
#Đào_tạo_tháng_8
—————————————————
VIỆN ĐÀO TẠO VIETNAMBANKERS
Web: https://vietnambankers.edu.vn/
Hotline: 02466622885 – 0888522885
Địa chỉ: Tòa HPC LandMark 105 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội