Khóa học Financial Reporting – Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH giống như một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

VietnamBankers tiếp tục đem tới khóa học “ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH” dành cho các nhà quản lý tài chính – kế toán, chuyên viên kế toán, tài chính…Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận BCTC và có nguyện vọng nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Biết cách phân tích đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư.

Hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư.

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo cáo tài chính

LỘ TRÌNH
ELearning căn bản + Workshop nghiệp vụ chuyên sâu và thực hành cùng Giảng viên

HÌNH THỨC: Online

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?
1. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2. ĐỌC HIỂU BCTC
2.1. Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán
2.2. Đọc hiểu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.4. Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính
3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
3.1. Phân tích khả năng thanh toán
3.2. Phân tích đòn bẩy tài chính.
3.3. Phân tích khả năng sinh lời
3.4. Phân tích dòng tiền
4. KIỂM TRA BCTC
4.1. Tổng quan về kiểm tra báo cáo tài chính
4.2. Kiểm tra BCTC
4.3. Các sai phạm chủ yếu trong kiểm tra BCTC
THỰC HÀNH ĐỌC, HIỂU, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

IB để được tư vấn trực tiếp.
VIETNAMBANKERS- KHÓA HỌC ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Hotline: 0977170616-0888522885
Địa chỉ: Tòa HPC Landmark 105, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nộ