More

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
  NGÀNH NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ
  XEM THÊM
  LENDING MASTER
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO TALENTLEADERS
  LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP XEM THÊM

  LENDING MASTERS KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN?

  Lending Masters Khách hàng cá nhân giúp học viên hiểu rõ vai trò của tín dụng cá nhân trong ngân hàng và cộng đồng, sau đó cung cấp cho học viên các công cụ và kỹ thuật để xác định nhu cầu vay của khách hàng cá nhân.

  Chương trình bao gồm một khuôn khổ ra quyết định để đánh giá sức mạnh tài chính và rủi ro của bên vay. Chương trình cũng giúp học viên dễ dàng xác định các giải pháp tài chính hợp lý, lấy khách hàng làm trung tâm để học viên có thể đưa ra các quyết định tín dụng hiệu quả.

  Hơn nữa, học viên sẽ học cách thiết kế một chiến lược theo dõi và thu hồi nợ hiệu quả cho danh mục cho vay cá nhân. Và cuối cùng, khóa học giải thích cách giúp Tổ chức tín dụng sớm nhận ra khả năng thua lỗ cho vay và cải thiện quy trình thu hồi nợ đồng thời giảm thiểu chi phí thu hồi. Khóa học bao gồm một loạt các Action plan và hỗ trợ công việc nhằm tạo ra trải nghiệm học tập hấp dẫn và thú vị, đồng thời giúp học viên dễ dàng áp dụng các kỹ năng đã học vào công việc.

  MỤC TIÊU CỦA LENDING MASTERS KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  • Dự đoán nhu cầu vay của khách hàng dựa trên giai đoạn vòng đời cá nhân và giai đoạn giàu có của khách hàng;
  • Nhận biết các rủi ro khác nhau liên quan đến các loại cơ sở tín dụng bán lẻ khác nhau, bao gồm tín chấp và thế chấp;
  • Đề xuất sản phẩm tín dụng lấy khách hàng làm trung tâm phù hợp và hợp túi tiền dựa trên nhu cầu vay và khả năng trả nợ của khách hàng;
  • Xác định các khách hàng dễ bị tổn thương và hỗ trợ họ trong quá trình vay vốn;
  • Sử dụng các nguồn độc lập để điều tra và xác minh đơn xin cấp tín dụng của khách hàng;
  • Bảo lãnh các khoản tín dụng bán lẻ, theo dõi hiệu suất của nó theo thời gian và thiết kế các chiến lược thu hồi nợ và ghi nhận tổn thất tín dụng hiệu quả.

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  Văn hóa/tư duy về quản lý rủi ro nhất quán tiêu chuẩn Quốc tế giúp Ngân hàng nâng cao lợi nhuận và duy trì tăng trưởng bền vững

  QUẢN LÝ CẤP CAO

  Định hướng tầm nhìn, chiến lược dài hạn và đề ra những chính sách, quyết định khẩu vị rủi ro

  QUẢN LÝ CẤP TRUNG

  Củng cố văn hóa tín dụng, thuyết minh và Phê duyệt tín dụng, Quản lý và huấn luyện

  NHẤT QUÁN TƯ DUY, NGUYÊN TẮC, NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

  GIÁM ĐỐC QHKH, CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH, CHUYÊN VIÊN KHCN

  Củng cố văn hóa tín dụng, thuyết minh và Phê duyệt tín dụng, Quản lý và huấn luyện

  HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH CỦA LENDING MASTERS

  Văn hóa/tư duy về quản lý rủi ro nhất quán tiêu chuẩn Quốc tế giúp Ngân hàng nâng cao lợi nhuận và duy trì tăng trưởng bền vững

  ĐÀO TẠO CHUYÊN BIỆT

  • Các vấn đề ở ngân hàng/chính sách nội bộ
  • Quy định, quy trình nội bộ của ngân hàng
  • Thực hành cho vay trong ngân hàng
  • Văn hóa và khẩu vị của ngân hàng
  • Các đặc điểm khác

  CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  • Đào tạo các tiêu chuẩn tín dụng quốc tế và các thông lệ tín dụng toàn cầu phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, quy định của Ngân hàng nhà nước và thực tiễn tại Việt Nam.

  KẾT HỢP

  TỔ CHỨC

  Lợi ích:

  • Chương trình đào tạo và quản lý khả năng thực thi chính thức, toàn diện
  • Xây dựng tiếng nói chung về Rủi ro trong toàn bộ tổ chức

  QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  Quy trình triển khai chương trình đào tạo Lending Masters

  01
  TEST ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐẦU VÀO
  02
  NỀN TẢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP
  03
  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  04
  THẨM ĐỊNH CHO VAY DOANH NGHIỆP NÂNG CAO
  05
  QUẢN LÝ KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ
  06
  ĐÁNH GIÁ SAU KHÓA HỌC VÀ CHỨNG CHỈ

  TRƯỚC ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu chương trình Lending Masters và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HỒ SƠ HỌC VIÊN

  KHẢO SÁT NHU CẦU

  TEST NĂNG LỰC

  ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ LỘ TRÌNH TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Mentor của chương trình Lending Masters xem xét chi tiết hồ sơ học viên, kết quả khảo sát mục tiêu, nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực hiện tại của học viên để xây dựng lộ trình và khung đào tạo phù hợp cho học viên.

  PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

  THÔNG BÁO KHUNG VÀ LỊCH ĐÀO TẠO

  TRONG ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  ONBOARD - HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Chuyên gia sẽ hướng dẫn học viên chi tiết về chương trình Lending Masters, lộ trình đào tạo, cách thức học, sử dụng học liệu và tương tác với Mentor để tối đa hóa hiệu quả học tập.

  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH

  HƯỚNG DẪN CHUẨN CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ WORKSHOP

  WORKSHOP - NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU CÙNG MENTOR

  Để Workshop đạt hiệu quả tối đa theo chương trình Lending Masters, học viên sẽ hoàn thành học phần và test trước workshop để nắm được toàn bộ nội dung cơ bản của Workshop. Học viên note lại những vấn đề cần trao đổi và nghiên cứu sâu trước khi tham gia Workshop. Trong buổi workshop, Mentor sẽ thảo luận, chia sẻ và hướng dẫn học viên thực hành nội dung nghiệp vụ chuyên sâu. Kết thúc mỗi workshop, học viên hoàn thành Action plan sau workshop.

  HOÀN THÀNH HỌC PHẦN TRƯỚC WORKSHOP

  WORKSHOP NGHIỆP VỤ VỚI MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN SAU WORKSHOP

  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH

  Học viên phải hoàn thành test qua tất cả workshop để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ (Điểm chuẩn: >= 65 điểm/ học phần).

  Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt điểm chuẩn đầu ra >= 65 điểm.

  HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC TẠI TCTC

  SAU ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Học viên và Mentor đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 5 tiêu chí:

  1. Đánh giá nội dung chương trình;
  2. Đánh giá Mentor và đội ngũ chuyên gia;
  3. Đánh giá về công tác tổ chức và học liệu;
  4. Đánh giá về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo;
  5. Đánh giá về công tác hỗ trợ.

  HỌC VIÊN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  MENTOR ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SAU ĐÀO TẠO 24/07

  Mentor của chương trình Lending Masters hỗ trợ học viên 24/07 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc và giải đáp các khó khăn học viên gặp phải trong quá trình làm việc.

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ VỀ THAY ĐỔI CÔNG VIỆC, LỘ TRÌNH CÔNG DANH

  CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  VietnamBankers luôn chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi, hình thức đào tạo, thực hành và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực với việc đem đến cho học viên những chương trình học tốt nhất, huấn luyện hiệu quả nhất và hỗ trợ học viên nhiều nhất.

  HỆ THỐNG ELEARNING LMS PHỤC VỤ LENDING MASTERS

  Chương trình đào tạo Ledning Masters được cá nhân hóa theo từng học viên. Hệ thống giúp học viên kết nối và tương tác với Mentor mọi múc, mọi nơi trong quá trình học.

  Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống Elearning LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ + SỔ TAY HỌC VIÊN HIỆN ĐẠI

  Nội dung bài giảng điện tử trên hệ thống Elearning LMS được thiết kế hiện đại, hấp dẫn, giúp học viên dễ dàng tiếp thu các nội dung đào tạo.

  Hệ thống Case study thực tế phong phú đang dạng giúp học viên thực hành chuyên sâu và áp dụng vào công việc. Hệ thống ngân hàng câu hỏi, bài tập được thiết kế đang dạng với nhiều dạng game, payroll, story… giúp học viên hứng khởi tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo.

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ.

  LENDING MASTERS ĐÀO TẠO CÁC NỘI DUNG

  Lending Masters đào tạo chuyên biệt về QLRR và thẩm định tín dụng bán lẻ:

  ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI CHO VAY

  Học phần này tập trung vào quá trình đánh giá và xác định cơ hội cho vay phù hợp. Học phần bao gồm các phương pháp và công cụ để phân tích nhu cầu vay của khách hàng, đánh giá khả năng thanh toán và xác định rủi ro liên quan.

  HƯỚNG DẪN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VAY

  Học phần này tập trung vào quy trình đăng ký vay của khách hàng. Học phần bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ vay và các tài liệu liên quan, cũng như các quy trình và yêu cầu liên quan đến việc nộp hồ sơ.

  THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

  Học phần này tập trung vào quá trình xác nhận thông tin và phân tích tín dụng của khách hàng. Học phần bao gồm việc sử dụng các nguồn thông tin độc lập để xác minh thông tin từ hồ sơ vay và phân tích khả năng thanh toán của khách hàng.

  PHÁP LÝ TÍN DỤNG VÀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY

  Học phần này tập trung vào quy trình tạo và hoàn thiện hợp đồng tín dụng, cũng như các yếu tố pháp lý và bảo đảm liên quan đến quá trình cho vay bán lẻ.

  QUYẾT ĐỊNH CHO VAY BÁN LẺ

  Học phần này tập trung vào quá trình ra quyết định về việc cho vay bán lẻ. Học phần bao gồm việc sử dụng các dữ liệu và công cụ để đưa ra quyết định về việc chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu vay của khách hàng.

  QUẢN LÝ KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ

  Học phần này tập trung vào quản lý rủi ro tín dụng sau khi cho vay. Học phần bao gồm việc thiết kế chiến lược thu hồi nợ và nhận biết các dấu hiệu của nguy cơ mất nợ, cũng như các phương pháp để giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan.

  NỘI DUNG LENDING MASTERS - KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  I. ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI CHO VAY

  1. Môi trường cho vay

  • Nội dung 1: Bối cảnh cạnh tranh
  • Nội dung 2: Cho vay bán lẻ: Vị trí của bạn trong bối cảnh cạnh tranh

  2. Đánh giá cơ hội cho vay

  • Nội dung 1: Xác định nhu cầu vay vốn và thời hạn vay
  • Nội dung 2: Xác định nguồn trả nợ của khách hàng
  • Nội dung 3: Đánh giá rủi ro của khoản vay
  • Nội dung 4: Xác định lợi ích và tiềm năng
  • Nội dung 5: Bảng điểm đánh giá cơ hội

  3. Đánh giá sơ bộ khả năng tài trợ

  • Nội dung 1: Đánh giá cơ hội
  • Nội dung 2: Tìm hiểu khách hàng
  • Nội dung 3: Thu thập thông tin và phân tích

  4. Công cụ hỗ trợ

  • Nội dung 1:Công cụ hỗ trợ: chiến lược ra quyết định
  • Nội dung 2: Công cụ hỗ trợ: ước tính nhu cầu tài trợ
  • Nội dung 3: Công cụ hỗ trợ: đánh giá sơ bộ

  II. HƯỚNG DẪN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VAY

  1. Hướng dẫn hồ sơ vay và các tài liệu cần thiết

  • Nội dung 1: Thu thập thông tin khách hàng
  • Nội dung 2: Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết
  • Nội dung 3: Hoàn thiện các biểu mẫu

  2. Tiếp nhận hồ sơ và thu thập thông tin

  • Nội dung 1:Tiếp nhận hồ sơ
  • Nội dung 2: Xác thực khách hàng
  • Nội dung 3: Thu thập thông tin
  • Nội dung 4: Xác minh tài chính
  • Nội dung 5:Lập báo cáo xác minh

  3. Công cụ hỗ trợ

  • Nội dung 1: Công cụ hỗ trợ: chiến lược ra quyết định
  • Nội dung 2:Công cụ hỗ trợ: hướng dẫn hồ sơ vay vốn bán lẻ
  • Nội dung 3: Công cụ hỗ trợ: bảng thông tin thu thập

  III. THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

  1.Cho vay tiêu dùng

  • Nội dung 1: Cơ bản về cho vay tiêu dùng
  • Nội dung 2: Phân tích tín dụng cho vay tiêu dùng
  • Nội dung 3: Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng

  2. Cho vay hộ kinh doanh

  • Nội dung 1: Cơ bản về cho vay hộ kinh doanh
  • Nội dung 2: Phân tích tín dụng cho vay hộ kinh doanh
  • Nội dung 3:Các phương thức cho vay hộ kinh doanh

  3. Thẩm định tài sản bảo đảm

  • Nội dung 1: Đánh giá pháp lý tài sản bảo đảm
  • Nội dung 2: Định giá tài sản bảo đảm
  • Nội dung 3: Thẩm định tài sản bảo đảm

  4. Công cụ hỗ trợ

  • Nội dung 1: Công cụ hỗ trợ: phân tích cho vay tiêu dùng
  • Nội dung 2: Công cụ hỗ trợ: phân tích cho vay hộ kinh doanh
  • Nội dung 3: Công cụ hỗ trợ: bảng thông tin thu thập

  8. Cơ cấu khoản vay

  • Nội dung 1: Quyết định
  • Nội dung 2 Hợp đồng tín dụng
  • Nội dung 3: Bảo đảm và Định giá cho hợp đồng tín dụng
  • Nội dung 4: Điều kiện của Hợp đồng tín dụng
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Ra quyết định của bạn
  • Công cụ hỗ trợ: Các hợp đồng tín dụng
  • Công cụ hỗ trợ: Lựa chọn hợp đồng vay tốt nhất
  • Công cụ hỗ trợ: Loại hình hỗ trợ khoản vay
  • Công cụ hỗ trợ: Các điều khoan ràng buộc của khoản vay

  IV. PHÁP LÝ TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY

  1. Pháp luật tín dụng bán lẻ

  • Nội dung 1: Chủ thể vay vốn cá nhân
  • Nội dung 2: Điều kiện cho vay
  • Nội dung 3: Phương thức cho vay
  • Nội dung 4: Cho vay bằng ngoại tệ
  • Nội dung 5: Giới hạn tín dụng
  • Nội dung 6: Hạn chế cấp tín dụng
  • Nội dung 7: ấm cấp tín dụng

  2. Pháp luật bảo đảm tiền vay

  • Nội dung 1: Khái niệm cơ bản và phương thức bảo đảm tiền vay
  • Nội dung 2: Quy trình thực hiện bảo đảm tiền vay
  • Nội dung 3: Đăng ký giao dịch bảo đảm

  3. Pháp luật về lãi suất cho vay

  • Nội dung 1: Lãi suất cho vay
  • Nội dung 2: Lãi suất cơ bản
  • Nội dung 3: Lãi suất trong hạn
  • Nội dung 4: Trần lãi suất cho vay
  • Nội dung 5: Lãi suất quá hạn
  • Nội dung 6: Phí tín dụng
  • Nội dung 7: Trần lãi suất cho vay

  4. Công cụ hỗ trợ

  • Nội dung 1: Công cụ hỗ trợ: chủ thể và các điều kiện cấp tín dụng
  • Nội dung 2: Công cụ hỗ trợ: các loại tài sản và biện pháp bảo đảm
  • Nội dung 3: Công cụ hỗ trợ: pháp luật lãi suất cho vay

  V. QUYẾT ĐỊNH CHO VAY BÁN LẺ

  1. Quyết định cấp tín dụng

  • Nội dung 1:Tập hợp các phân tích
  • Nội dung 2: Liệu khoản vay đó có đáng để tốn thời gian không?
  • Nội dung 3: Cơ cấu khoản vay

  2. Hợp đồng tín dụng

  • Nội dung 1: Các loại hợp đồng tín dụng
  • Nội dung 2: Hợp đồng tín dụng hợp lý là gì?

  3. Bảo đảm và định giá cho hợp đồng tín dụng

  • Nội dung 1: Bảo đảm tín dụng
  • Nội dung 2: Định giá khoản vay

  4. Tiến hành đối thoại khách hàng vay vốn

  • Nội dung 1: Xác định mục tiêu của cuộc đối thoại
  • Nội dung 2: Tạo môi trường thuận lợi
  • Nội dung 3: Giải đáp các thắc mắc
  • Nội dung 4: Thảo luận về điều kiện vay

  5. Truyền đạt các quyết định tín dụng

  • Nội dung 1: Xác định quyết định tín dụng
  • Nội dung 2: Truyền đạt thông báo cho vay

  6. Công cụ hỗ trợ

  • Nội dung 1: Công cụ hỗ trợ: các hợp đồng tín dụng
  • Nội dung 2: Công cụ hỗ trợ: hướng dẫn đàm phán

  VI. QUẢN LÝ KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ

  1. Quản lý sau vay và xử lý các khoản vay có vấn đề

  • Nội dung 1: Quản lý hoạt động giải ngân và trả nợ
  • Nội dung 2: Nhận biết dấu hiệu có vấn đề
  • Nội dung 3: Chiến lược xử lý các cho các khoản vay có vấn đề
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Nhận biết dấu hiệu có vấn đề
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược quản lý khoản vay

  2. Giảm thiểu rủi ro sau vay và các vấn đề pháp lý, trách nhiệm của bên vay

  • Nội dung 1: Các vấn đề pháp lý và trách nhiệm của bên vay
  • Nội dung 2: Cung cấp hồ sơ vay và các cam kết
  • Nội dung 3: Hủy/Ngừng vay, Bỏ các điều khoản ràng buộc của khoản vay và khả năng thu hồi nợ trước hạn

  3. Công cụ hỗ trợ

  • Nội dung 1: Công cụ hỗ trợ: chiến lược ra quyết định
  • Nội dung 2: Công cụ hỗ trợ: quy trình giảm thiểu các khoản vay có vấn đề
  • Nội dung 3: Công cụ hỗ trợ: giám sát khoản vay – Chọn lịch thực hiện
  • Nội dung 4: Công cụ hỗ trợ: Xác định các dấu hiệu cảnh báo liên tiếp
  • Nội dung 5: Công cụ hỗ trợ: Xác định các dấu hiệu không liên tiếp
  • Nội dung 6: Công cụ hỗ trợ: Các lựa chọn cho chiến lược khoản vay có vấn đề

  PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP LENDING MASTERS

  Phương pháp tiếp cận thẩm định cho vay của Lending Masters

  Sử dụng phương pháp tiếp cận của Lending Masters trong thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp với bộ công cụ hỗ trợ sẽ giúp học viên áp dụng vào thực tế công việc trong quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng.

  Phương pháp tiếp cận này sẽ được áp dụng xuyên suốt quá trình đào tạo của chương trình Lending Masters.

  “Hầu hết các khoản vay đều ổn khi đề xuất cấp tín dụng, các vấn đề thường tới sau khi giải ngân cho vay”

  Phương pháp học tập được áp dụng đối với chương trình Lending Masters

  Sử dụng 1 trong 4 phương pháp theo thứ tự được khuyên dùng như sau:

  1. Pre-test –> Tự học–> Huấn luyện–> Post-test
  2. Pre-test –> Tự học———————–> Post-test
  3. Pre-test —————> Huấn luyện—> Post-test
  4. Tự học —————————————> Post-test

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN

  Review và định hướng lộ trình công danh

  Củng cố lại kiến thức nền tảng cho vay doanh nghiệp

  Tích lũy kinh nghiệm từ các case study thực tế

  Mở rộng mối quan hệ với đội ngũ Mentor

  Nắm được bản chất tài chính kế toán doanh nghiệp vay vốn

  Thực hành nghiệp vụ thẩm định nâng cao và quản lý khoản vay

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  VietnamBankers xác định rõ mục tiêu trở thành Viện đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  GẶP GỠ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

  vietnambankers