More

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
  NGÀNH NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ
  XEM THÊM
  LENDING MASTER
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO TALENTLEADERS
  LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP XEM THÊM

  LENDING MASTERS KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP?

  Lending Masters Khách hàng doanh nghiệp giúp học viên là các cán bộ công tác tại vị trí thẩm định cho vay, nhà phân tích và lãnh đạo ngân hàng cách sử dụng chiến lược ra quyết định để phân tích các cơ hội cho vay với các doanh nghiệp.

  Bắt đầu từ cách kiểm tra chu kỳ chuyển đổi tài sản và những cách khác nhau mà nó diễn ra tại các doanh nghiệp sản xuất, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ. Sau đó, học viên khám phá các nguyên nhân vay nợ tiềm năng và tìm hiểu cách xác định và đánh giá rủi ro của ngành, doanh nghiệp và quản lý. Đánh giá về điều kiện tài chính của doanh nghiệp kết hợp cả báo cáo tài chính của doanh nghiệp và cá nhân cũng như tờ khai thuế và tập trung vào mối quan hệ giữa tài chính của doanh nghiệp và tài chính cá nhân của chủ sở hữu.

  Cuối cùng, Chương trình đào tạo giúp khám phá các kỹ thuật cơ cấu khoản vay, bao gồm việc sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh, khoản vay phụ và các giao ước để giảm thiểu rủi ro.

  MỤC TIÊU CỦA LENDING MASTERS KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  • Thực hiện thẩm định theo một quy trình ra quyết định hiệu quả và có hệ thống;
  • Xác định và đánh giá các điểm mạnh và rủi ro của ngành, doanh nghiệp và quản lý;
  • Đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý để duy trì thế mạnh của doanh nghiệp và giảm thiểu tác động của rủi ro;
  • Đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp bằng cách xác định các xu hướng và đánh giá chất lượng của dòng tiền trong quá khứ;
  • Đánh giá mối liên hệ giữa tài chính của doanh nghiệp và tài chính cá nhân của chủ sở hữu;
  • Nhận biết các xu hướng kinh tế và ngành cũng như các chiến lược quản lý có khả năng tác động đến dòng tiền trong tương lai;
  • Xác định cấu trúc thích hợp và hỗ trợ cho một khoản vay.

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  Văn hóa/tư duy về quản lý rủi ro nhất quán tiêu chuẩn Quốc tế giúp Ngân hàng nâng cao lợi nhuận và duy trì tăng trưởng bền vững

  QUẢN LÝ CẤP CAO

  Định hướng tầm nhìn, chiến lược dài hạn và đề ra những chính sách, quyết định khẩu vị rủi ro

  QUẢN LÝ CẤP TRUNG

  Củng cố văn hóa tín dụng, thuyết minh và Phê duyệt tín dụng, Quản lý và huấn luyện

  NHẤT QUÁN TƯ DUY, NGUYÊN TẮC, NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

  GIÁM ĐỐC QHKH, CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH, CHUYÊN VIÊN KHDN

  Củng cố văn hóa tín dụng, thuyết minh và Phê duyệt tín dụng, Quản lý và huấn luyện

  HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH CỦA LENDING MASTERS

  Văn hóa/tư duy về quản lý rủi ro nhất quán tiêu chuẩn Quốc tế giúp Ngân hàng nâng cao lợi nhuận và duy trì tăng trưởng bền vững

  ĐÀO TẠO CHUYÊN BIỆT

  • Các vấn đề ở ngân hàng/chính sách nội bộ
  • Quy định, quy trình nội bộ của ngân hàng
  • Thực hành cho vay trong ngân hàng
  • Văn hóa và khẩu vị của ngân hàng
  • Các đặc điểm khác

  CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  • Đào tạo các tiêu chuẩn tín dụng quốc tế và các thông lệ tín dụng toàn cầu phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, quy định của Ngân hàng nhà nước và thực tiễn tại Việt Nam.

  KẾT HỢP

  TỔ CHỨC

  Lợi ích:

  • Chương trình đào tạo và quản lý khả năng thực thi chính thức, toàn diện
  • Xây dựng tiếng nói chung về Rủi ro trong toàn bộ tổ chức

  QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LENDING MASTERS KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  Quy trình triển khai chương trình đào tạo Lending Masters

  01
  TEST ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐẦU VÀO
  02
  NỀN TẢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP
  03
  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  04
  THẨM ĐỊNH CHO VAY DOANH NGHIỆP NÂNG CAO
  05
  QUẢN LÝ KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ
  06
  ĐÁNH GIÁ SAU KHÓA HỌC VÀ CHỨNG CHỈ

  TRƯỚC ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu chương trình Lending Masters và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HỒ SƠ HỌC VIÊN

  KHẢO SÁT NHU CẦU

  TEST NĂNG LỰC

  ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ LỘ TRÌNH TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Mentor của chương trình Lending Masters xem xét chi tiết hồ sơ học viên, kết quả khảo sát mục tiêu, nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực hiện tại của học viên để xây dựng lộ trình và khung đào tạo phù hợp cho học viên.

  PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

  THÔNG BÁO KHUNG VÀ LỊCH ĐÀO TẠO

  TRONG ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  ONBOARD - HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Chuyên gia sẽ hướng dẫn học viên chi tiết về chương trình Lending Masters, lộ trình đào tạo, cách thức học, sử dụng học liệu và tương tác với Mentor để tối đa hóa hiệu quả học tập.

  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH

  HƯỚNG DẪN CHUẨN CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ WORKSHOP

  WORKSHOP - NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU CÙNG MENTOR

  Để Workshop đạt hiệu quả tối đa theo chương trình Lending Masters, học viên sẽ hoàn thành học phần và test trước workshop để nắm được toàn bộ nội dung cơ bản của Workshop. Học viên note lại những vấn đề cần trao đổi và nghiên cứu sâu trước khi tham gia Workshop. Trong buổi workshop, Mentor sẽ thảo luận, chia sẻ và hướng dẫn học viên thực hành nội dung nghiệp vụ chuyên sâu. Kết thúc mỗi workshop, học viên hoàn thành Action plan sau workshop.

  HOÀN THÀNH HỌC PHẦN TRƯỚC WORKSHOP

  WORKSHOP NGHIỆP VỤ VỚI MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN SAU WORKSHOP

  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH

  Học viên phải hoàn thành test qua tất cả workshop để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ (Điểm chuẩn: >= 65 điểm/ học phần).

  Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt điểm chuẩn đầu ra >= 65 điểm.

  HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC TẠI TCTC

  SAU ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Học viên và Mentor đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 5 tiêu chí:

  1. Đánh giá nội dung chương trình;
  2. Đánh giá Mentor và đội ngũ chuyên gia;
  3. Đánh giá về công tác tổ chức và học liệu;
  4. Đánh giá về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo;
  5. Đánh giá về công tác hỗ trợ.

  HỌC VIÊN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  MENTOR ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SAU ĐÀO TẠO 24/07

  Mentor của chương trình Lending Masters hỗ trợ học viên 24/07 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc và giải đáp các khó khăn học viên gặp phải trong quá trình làm việc.

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ VỀ THAY ĐỔI CÔNG VIỆC, LỘ TRÌNH CÔNG DANH

  CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  VietnamBankers luôn chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi, hình thức đào tạo, thực hành và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực với việc đem đến cho học viên những chương trình học tốt nhất, huấn luyện hiệu quả nhất và hỗ trợ học viên nhiều nhất.

  HỆ THỐNG ELEARNING LMS PHỤC VỤ LENDING MASTERS

  Chương trình đào tạo Ledning Masters được cá nhân hóa theo từng học viên. Hệ thống giúp học viên kết nối và tương tác với Mentor mọi múc, mọi nơi trong quá trình học.

  Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống Elearning LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ + SỔ TAY HỌC VIÊN HIỆN ĐẠI

  Nội dung bài giảng điện tử trên hệ thống Elearning LMS được thiết kế hiện đại, hấp dẫn, giúp học viên dễ dàng tiếp thu các nội dung đào tạo.

  Hệ thống Case study thực tế phong phú đang dạng giúp học viên thực hành chuyên sâu và áp dụng vào công việc. Hệ thống ngân hàng câu hỏi, bài tập được thiết kế đang dạng với nhiều dạng game, payroll, story… giúp học viên hứng khởi tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo.

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ.

  LENDING MASTERS KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐÀO TẠO CÁC NỘI DUNG

  Lending Masters đào tạo chuyên biệt về QLRR và thẩm định tín dụng:

  Chương trình nền tảng, dành cho đối tượng là những cán bộ tín dụng cần trao đổi với khách hàng để thu thập thông tin tài chính bao gồm nguyên tắc tín dụng cốt lõi, không quá sâu, chi tiết Modules chương trình: Tìm hiểu về doanh nghiệp Hiểu nhu cầu vay của doanh nghiệp Đánh giá doanh nghiệp và Ban lãnh đạo Nền tảng phân tích tài chính doanh nghiệp Trao đổi và tư vấn giải pháp tín dụng

  Chương trình cập nhật kiến thức về tài chính kế toán dưới góc nhìn của người cho vay, giúp cán bộ tín dụng đọc hiểu và phân tích được báo cáo tài chính doanh nghiệp, chi tiết Modules chương trình: Báo cáo tài chính, giới thiệu về kế toán, kế toán với chu kỳ hoạt động, kế toán với chu kỳ đầu tư tài sản cố đinh và các tài sản khác, kế toán đối với nợ và vốn chủ sở hữu.

  Chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định cho vay doanh nghiệp nâng cao, giúp cán bộ tín dụng đánh giá cơ hội, quyết định cho vay cũng như cung cấp các giải pháp và thương lượng với khách hàng. Modules chương trình: Đánh giá cơ hội, Điều khoản vay, Phân tích rủi ro ngành, Phân tích rủi ro kinh doanh, Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích báo cáo dòng tiền, Lập kế hoạch, Cơ cấu khoản vay.

  Hầu hết các khoản vay của khách hàng đều ổn khi quyết định cho vay. Các khoản nợ có vấn đề thường tới sau khi cho vay. Chương trình giúp cán bộ tín dụng phát hiện sớm các dấu hiệu, trách nhiệm,những rủi ro phát sinh và các giải pháp áp dụng đối với khoản vay có vấn đề. Modules chương trình gồm: Giảm thiểu rủi ro sau vay và các vấn đề pháp lý, trách nhiệm của bên vay; Các công cụ hỗ trợ

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS - KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  I. NỀN TẢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP

  1. Tìm hiểu doanh nghiệp

  • Nội dung 1: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn
  • Nội dung 2: Thu nhập thông tin
  • Công cụ hỗ trợ: Đánh giá cơ hội
  • Công cụ hỗ trợ: Các loại hình doanh nghiệp

  2. Tìm hiểu nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp

  • Nội dung 1: Cơ bản về báo cáo tài chính
  • Nội dung 2: Chu kỳ chuyển hóa tài sản và các nhu cầu
  • Nội dung 3: Chênh lệch thời gian và nhu cầu tài trợ
  • Nội dung 4: Tăng trưởng doanh thu và nhu cầu tài trợ
  • Công cụ hỗ trợ: Ước tính nhu cầu tài trợ trong chu kỳ hoạt động

  3. Đánh giá doanh nghiệp và ban giám đốc

  • Nội dung 1: Các giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp
  • Nội dung 2: Đánh giá doanh nghiệp và ban giám đốc
  • Công cụ hỗ trợ: Các giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp
  • Công cụ hỗ trợ: Đánh giá doanh nghiệp và ban giám đốc

  4. Báo cáo tài chính và tờ khai thuế

  • Nội dung 1: Phân tích báo cáo tài chính
  • Nội dung 2: Tờ khai thuế doanh nghiệp
  • Công cụ hỗ trợ: Các vấn đề cần xem xét trong bảng cân đối kế toán
  • Công cụ hỗ trợ: Hệ số và chỉ số
  • Công cụ hỗ trợ: Tờ khai thuế doanh nghiệp

  5. Truyền đạt các giải pháp tín dụng

  • Nội dung 1: Hợp đồng tín dụng doanh nghiệp
  • Nội dung 2: Tiến hành đối thoại với doanh nghiệp vay vốn
  • Nội dung 3: Truyền đạt các quyết định tín dụng
  • Công cụ hỗ trợ: Các hợp đồng tín dụng
  • Công cụ hỗ trợ: Hướng dẫn đàm phán

  II. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  1. Báo Cáo Tài Chính

  • Bắt đầu
  • Nội dung 1: Giới thiệu về các báo cáo tài chính chính yếu và thuyết minh
  • Nội dung 2: Hướng dẫn về báo cáo tài chính và các mức đảm bảo
  • Công cụ hỗ trợ: Các yếu tố của báo cáo tài chính
  • Kiểm tra tiến độ

  2. Giới Thiệu về Kế Toán doanh nghiệp

  • Nội dung 1: Kế toán đối với các Hoạt Động Kinh Doanh
  • Nội dung 2: Cơ Bản về Kế Toán Dồn Tích
  • Nội dung 3: Tìm Hiểu Lưu Chuyển Tiền Tệ Trong Kinh Doanh
  • Nội dung 4: Kết Nối các Báo Cáo
  • Nội dung 5: Quy Trình Kế Toán và Bút Toán Ghi Sổ
  • Công Cụ Hỗ Trợ: Công Thức và Số Liệu
  • Công Cụ Hỗ Trợ: Chu Kỳ Kế Toán
  • Công Cụ Hỗ Trợ: Bảng Tính Giao Dịch
  • Kiểm Tra Tiến Độ

  3. Kế Toán đối với Chu Kỳ Hoạt Động

  • Nội dung 1: Tìm hiểu về Chu Kỳ Hoạt Động
  • Nội dung 2: Doanh Thu, Chi Phí, và Các Khoản Phải Thu
  • Nội dung 3: Hàng Tồn Kho và Giá Vốn Hàng
  • Nội dung 4: Thu nhập bất thường và Các Vấn Đề Khác
  • Công Cụ Hỗ Trợ: Ghi Nhận Doanh Thu
  • Công Cụ Hỗ Trợ: Ghi Nhận Chi Phí
  • Công Cụ Hỗ Trợ: Công Thức và Số Liệu
  • Kiểm Tra Tiến Độ

  4. Kế toán đối với với chu kỳ đầu tư tài sản cố định và các tài sản khác

  • Bắt đầu
  • Nội dung 1: Chu kỳ đầu tư tài sản cố định, tài sản cố định và khấu hao
  • Nội dung 2: Các tài khoản đầu tư khác,lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác
  • Công cụ hỗ trợ: Công thức và số liệu
  • Kiểm tra tiến độ

  5. Kế toán đối với nợ và vốn chủ sở hữu

  • Bắt đầu
  • Nội dung 1: Nợ ngắn hạn và dài hạn
  • Nội dung 2: Vốn chủ sở hữu
  • Nội dung 3: Thuế
  • Công cụ hỗ trợ
  • Kiểm tra tiến độ

  III. THẨM ĐỊNH CHO VAY DOANH NGHIỆP

  1. Đánh giá cơ hội

  • Nội dung 1: Môi trường cho vay
  • Nội dung 2: Chiến lược ra quyết định
  • Nội dung 3: Đánh giá cơ hội
  • Nội dung 4: Đánh giá Sơ bộ
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Ước tính nhu cầu tài trợ trong chu kỳ hoạt động
  • Công cụ hỗ trợ: Đánh giá sơ bộ
  • Công cụ hỗ trợ: Các loại hình tổ chức kinh doanh

  2. Nguyên nhân vay vốn

  • Nội dung 1: Vay vốn phát sinh từ tăng trưởng doanh thu
  • Nội dung 2: Nguyên nhân vay vốn là do chu kỳ hoạt động chậm
  • Nội dung 3: Nguyên nhân vay vốn do mua sắm tài sản cố định
  • Nội dung 4: Nguyên nhân vay vốn do các Yếu tố khác
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Xác định nguyên nhân vay vốn
  • Bảng tính: Nguyên nhân vay vốn

  3. Phân tích rủi ro ngành

  • Nội dung 1: Các ngành
  • Nội dung 2: Đặc điểm rủi ro ngành
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Đánh giá rủi ro ngành
  • Bảng tính: Đánh giá rủi ro

  4. Phân tích rủi ro kinh doanh

  • Nội dung 1: Tổng quan phân tích kinh doanh
  • Nội dung 2: Các yếu tố trong rủi ro kinh doanh
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Phân tích rủi ro kinh doanh
  • Công cụ hỗ trợ: Đánh giá rủi ro kinh doanh
  • Bảng tính: Đánh giá rủi ro

  5. Phân tích báo cáo tài chính

  • Nội dung 1: Tìm hiểu báo cáo kết quả kinh doanh
  • Nội dung 2: Hiểu bảng cân đối kế toán
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
  • Công cụ hỗ trợ: Hiểu bảng cân đối kế toán
  • Công cụ hỗ trợ: Xây dựng kỳ vọng báo cáo tài chính
  • Công cụ hỗ trợ: Hệ số và chỉ số

  6. Phân tích dòng tiền

  • Nội dung 1: Nguyên tắc của Phân tích dòng tiền
  • Nội dung 2: Ba định dạng Dòng tiền
  • Nội dung 3: Các động lực tài chính của dòng tiền
  • Nội dung 4: Các nhân tố Phi tài chính của dòng tiền
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Xâu dựng dòng tiền trực tiếp
  • Công cụ hỗ trợ: Mẹo tóm tắt lưu chuyển tiền tệ
  • Công cụ hỗ trợ: Phân tích dòng tiền theo mục tiêu
  • Công cụ hỗ trợ: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo GAAP
  • Công cụ hỗ trợ: Động lực tài chính của dòng tiền
  • Công cụ hỗ trợ: Bốn lĩnh vực quản lý chủ chốt
  • Công cụ hỗ trợ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhanh
  • Bảng tính: Tóm tắt lưu chuyển tiền tệ
  • Bảng tính: Các động lực tài chính

  7. Các kế hoạch

  • Nội dung 1: Tính hợp lý và sử dụng dự báo
  • Nội dung 2: Kịch bản và giả thuyết
  • Nội dung 3: Phân tích độ nhạy
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Bảng tính: Đánh giá rủi ro
  • Bảng tính: Giả thuyết dự báo
  • Bảng tính: Lưu chuyển tiền tệ nhanh
  • Bảng tính: Tóm tắt lưu chuyển tiền tệ

  8. Cơ cấu khoản vay

  • Nội dung 1: Quyết định
  • Nội dung 2 Hợp đồng tín dụng
  • Nội dung 3: Bảo đảm và Định giá cho hợp đồng tín dụng
  • Nội dung 4: Điều kiện của Hợp đồng tín dụng
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Ra quyết định của bạn
  • Công cụ hỗ trợ: Các hợp đồng tín dụng
  • Công cụ hỗ trợ: Lựa chọn hợp đồng vay tốt nhất
  • Công cụ hỗ trợ: Loại hình hỗ trợ khoản vay
  • Công cụ hỗ trợ: Các điều khoan ràng buộc của khoản vay

  IV. QUẢN LÝ KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ

  1. Quản lý sau vay và xử lý các khoản vay có vấn đề

  • Nội dung 1: Quản lý hoạt động giải ngân và trả nợ
  • Nội dung 2: Nhận biết dấu hiệu có vấn đề
  • Nội dung 3: Chiến lược xử lý các cho các khoản vay có vấn đề
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược ra quyết định
  • Công cụ hỗ trợ: Nhận biết dấu hiệu có vấn đề
  • Công cụ hỗ trợ: Chiến lược quản lý khoản vay

  2. Giảm thiểu rủi ro sau vay và các vấn đề pháp lý, trách nhiệm của bên vay

  • Nội dung 1: Các vấn đề pháp lý và trách nhiệm của bên vay
  • Cung cấp hồ sơ vay và các cam kết
  • Hủy/Ngừng vay, Bỏ các điều khoản ràng buộc của khoản vay và khả năng thu hồi nợ trước hạn
  • Rủi ro về Bảo lãnh, Phá sản và Chuyển nhượng gian lận…
  • Nội dung 2: Công cụ hỗ trợ:
  • Chiến lược ra quyết định
  • Các loại hình doanh nghiệp
  • Quy trình giảm thiểu các khoản vay có vấn đề
  • Giám sát khoản vay – Chọn lịch thực hiện
  • Xác định các dấu hiệu cảnh báo liên tiếp
  • Xác định các dấu hiệu không liên tiếp
  • Các lựa chọn cho chiến lược khoản vay có vấn đề

  PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP LENDING MASTERS

  Phương pháp tiếp cận thẩm định cho vay của Lending Masters

  Sử dụng phương pháp tiếp cận của Lending Masters trong thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp với bộ công cụ hỗ trợ sẽ giúp học viên áp dụng vào thực tế công việc trong quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng.

  Phương pháp tiếp cận này sẽ được áp dụng xuyên suốt quá trình đào tạo của chương trình Lending Masters.

  “Hầu hết các khoản vay đều ổn khi đề xuất cấp tín dụng, các vấn đề thường tới sau khi giải ngân cho vay”

  Phương pháp học tập được áp dụng đối với chương trình Lending Masters

  Sử dụng 1 trong 4 phương pháp theo thứ tự được khuyên dùng như sau:

  1. Pre-test –> Tự học–> Huấn luyện–> Post-test
  2. Pre-test –> Tự học———————–> Post-test
  3. Pre-test —————> Huấn luyện—> Post-test
  4. Tự học —————————————> Post-test

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN

  Review và định hướng lộ trình công danh

  Củng cố lại kiến thức nền tảng cho vay doanh nghiệp

  Tích lũy kinh nghiệm từ các case study thực tế

  Mở rộng mối quan hệ với đội ngũ Mentor

  Nắm được bản chất tài chính kế toán doanh nghiệp vay vốn

  Thực hành nghiệp vụ thẩm định nâng cao và quản lý khoản vay

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  VietnamBankers xác định rõ mục tiêu trở thành Viện đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  GẶP GỠ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

  vietnambankers