More

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
  NGÀNH NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ
  XEM THÊM
  LENDING MASTER
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO TALENTLEADERS
  LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP XEM THÊM

  LENDING MASTERS LÀ GÌ?

  Chương trình Lending Masters đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về thẩm định cho vay do đội ngũ chuyên gia của VietnamBankers xây dựng với mục tiêu giúp các tổ chức tài chính đạt được mức hiệu quả mới bằng việc tích hợp sự pháp triển kỹ năng chuyên sâu, các hệ thống học tập toàn diện và môi trường học tập giàu cảm ứng để tạo ra một sự thay đổi hành vi tích cực, lâu bền với nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

  Chương trình Lending Masters được thiết kế với 02 nội dung chính: Lending Masters Khách hàng doanh nghiệp và Lending Masters Khách hàng cá nhân.

  Kể từ năm 2010, hàng nghìn chuyên viên dịch vụ tài chính từ các tổ chức tài chính đã hoàn thành các chương trình Lending Masters khách hàng doanh nghiệp và Lending Masters Khách hàng cá nhân của VietnamBankers. Khách hàng của VietnamBankers gồm có các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô ở Việt Nam.

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  Văn hóa/tư duy về quản lý rủi ro nhất quán tiêu chuẩn Quốc tế giúp Ngân hàng nâng cao lợi nhuận và duy trì tăng trưởng bền vững

  QUẢN LÝ CẤP CAO

  Định hướng tầm nhìn, chiến lược dài hạn và đề ra những chính sách, quyết định khẩu vị rủi ro

  QUẢN LÝ CẤP TRUNG

  Củng cố văn hóa tín dụng, thuyết minh và Phê duyệt tín dụng, Quản lý và huấn luyện

  NHẤT QUÁN TƯ DUY, NGUYÊN TẮC, NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

  GIÁM ĐỐC QHKH, CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH, CHUYÊN VIÊN KHDN

  Củng cố văn hóa tín dụng, thuyết minh và Phê duyệt tín dụng, Quản lý và huấn luyện

  HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH CỦA LENDING MASTERS

  Văn hóa/tư duy về quản lý rủi ro nhất quán tiêu chuẩn Quốc tế giúp Ngân hàng nâng cao lợi nhuận và duy trì tăng trưởng bền vững

  ĐÀO TẠO CHUYÊN BIỆT

  • Các vấn đề ở ngân hàng/chính sách nội bộ
  • Quy định, quy trình nội bộ của ngân hàng
  • Thực hành cho vay trong ngân hàng
  • Văn hóa và khẩu vị của ngân hàng
  • Các đặc điểm khác

  CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  • Đào tạo các tiêu chuẩn tín dụng quốc tế và các thông lệ tín dụng toàn cầu phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, quy định của Ngân hàng nhà nước và thực tiễn tại Việt Nam.

  KẾT HỢP

  TỔ CHỨC

  Lợi ích:

  • Chương trình đào tạo và quản lý khả năng thực thi chính thức, toàn diện
  • Xây dựng tiếng nói chung về Rủi ro trong toàn bộ tổ chức

  QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  Quy trình triển khai chương trình đào tạo Lending Masters

  01
  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO
  02
  ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ LỘ TRÌNH TRƯỚC ĐÀO TẠO
  03
  HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  04
  NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU CÙNG MENTOR
  05
  TEST ĐẦU RA TỐT NGHIỆP VÀ FEEBACK
  06
  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SAU ĐÀO TẠO 24/7

  TRƯỚC ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu chương trình Lending Masters và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HỒ SƠ HỌC VIÊN

  KHẢO SÁT NHU CẦU

  TEST NĂNG LỰC

  ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ LỘ TRÌNH TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Mentor của chương trình Lending Masters xem xét chi tiết hồ sơ học viên, kết quả khảo sát mục tiêu, nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực hiện tại của học viên để xây dựng lộ trình và khung đào tạo phù hợp cho học viên.

  PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

  THÔNG BÁO KHUNG VÀ LỊCH ĐÀO TẠO

  TRONG ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  ONBOARD - HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Chuyên gia sẽ hướng dẫn học viên chi tiết về chương trình Lending Masters, lộ trình đào tạo, cách thức học, sử dụng học liệu và tương tác với Mentor để tối đa hóa hiệu quả học tập.

  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH

  HƯỚNG DẪN CHUẨN CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ WORKSHOP

  WORKSHOP - NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU CÙNG MENTOR

  Để Workshop đạt hiệu quả tối đa theo chương trình Lending Masters, học viên sẽ hoàn thành học phần và test trước workshop để nắm được toàn bộ nội dung cơ bản của Workshop. Học viên note lại những vấn đề cần trao đổi và nghiên cứu sâu trước khi tham gia Workshop. Trong buổi workshop, Mentor sẽ thảo luận, chia sẻ và hướng dẫn học viên thực hành nội dung nghiệp vụ chuyên sâu. Kết thúc mỗi workshop, học viên hoàn thành Action plan sau workshop.

  HOÀN THÀNH HỌC PHẦN TRƯỚC WORKSHOP

  WORKSHOP NGHIỆP VỤ VỚI MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN SAU WORKSHOP

  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH

  Học viên phải hoàn thành test qua tất cả workshop để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ (Điểm chuẩn: >= 65 điểm/ học phần).

  Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt điểm chuẩn đầu ra >= 65 điểm.

  HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC TẠI TCTC

  SAU ĐÀO TẠO LENDING MASTERS

  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Học viên và Mentor đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 5 tiêu chí:

  1. Đánh giá nội dung chương trình;
  2. Đánh giá Mentor và đội ngũ chuyên gia;
  3. Đánh giá về công tác tổ chức và học liệu;
  4. Đánh giá về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo;
  5. Đánh giá về công tác hỗ trợ.

  HỌC VIÊN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  MENTOR ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SAU ĐÀO TẠO 24/07

  Mentor của chương trình Lending Masters hỗ trợ học viên 24/07 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc và giải đáp các khó khăn học viên gặp phải trong quá trình làm việc.

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ VỀ THAY ĐỔI CÔNG VIỆC, LỘ TRÌNH CÔNG DANH

  CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH LENDING MASTERS

  VietnamBankers luôn chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi, hình thức đào tạo, thực hành và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực với việc đem đến cho học viên những chương trình học tốt nhất, huấn luyện hiệu quả nhất và hỗ trợ học viên nhiều nhất.

  HỆ THỐNG ELEARNING LMS PHỤC VỤ LENDING MASTERS

  Chương trình đào tạo Ledning Masters được cá nhân hóa theo từng học viên. Hệ thống giúp học viên kết nối và tương tác với Mentor mọi múc, mọi nơi trong quá trình học.

  Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống Elearning LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ + SỔ TAY HỌC VIÊN HIỆN ĐẠI

  Nội dung bài giảng điện tử trên hệ thống Elearning LMS được thiết kế hiện đại, hấp dẫn, giúp học viên dễ dàng tiếp thu các nội dung đào tạo.

  Hệ thống Case study thực tế phong phú đang dạng giúp học viên thực hành chuyên sâu và áp dụng vào công việc. Hệ thống ngân hàng câu hỏi, bài tập được thiết kế đang dạng với nhiều dạng game, payroll, story… giúp học viên hứng khởi tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo.

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ.

  LENDING MASTERS ĐÀO TẠO CÁC NỘI DUNG

  Lending Masters đào tạo chuyên biệt về QLRR và thẩm định tín dụng:

  Giúp học viên hiểu rõ vai trò của tín dụng cá nhân trong ngân hàng và cộng đồng, sau đó cung cấp cho học viên các công cụ và kỹ thuật để xác định nhu cầu vay của khách hàng cá nhân.

  Chương trình bao gồm một khuôn khổ ra quyết định để đánh giá sức mạnh tài chính và rủi ro của bên vay. Chương trình cũng giúp học viên dễ dàng xác định các giải pháp tài chính hợp lý, lấy khách hàng làm trung tâm để học viên có thể đưa ra các quyết định tín dụng hiệu quả.

  Hơn nữa, học viên sẽ học cách thiết kế một chiến lược theo dõi và thu hồi nợ hiệu quả cho danh mục cho vay cá nhân. Và cuối cùng, khóa học giải thích cách giúp Tổ chức tín dụng sớm nhận ra khả năng thua lỗ cho vay và cải thiện quy trình thu hồi nợ đồng thời giảm thiểu chi phí thu hồi. Khóa học bao gồm một loạt các Action plan và hỗ trợ công việc nhằm tạo ra trải nghiệm học tập hấp dẫn và thú vị, đồng thời giúp học viên dễ dàng áp dụng các kỹ năng đã học vào công việc.

  Giúp học viên là các cán bộ công tác tại vị trí thẩm định cho vay, nhà phân tích và lãnh đạo ngân hàng cách sử dụng chiến lược ra quyết định để phân tích các cơ hội cho vay với các doanh nghiệp.

  Bắt đầu từ cách kiểm tra chu kỳ chuyển đổi tài sản và những cách khác nhau mà nó diễn ra tại các doanh nghiệp sản xuất, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ. Sau đó, học viên khám phá các nguyên nhân vay nợ tiềm năng và tìm hiểu cách xác định và đánh giá rủi ro của ngành, doanh nghiệp và quản lý. Đánh giá về điều kiện tài chính của doanh nghiệp kết hợp cả báo cáo tài chính của doanh nghiệp và cá nhân cũng như tờ khai thuế và tập trung vào mối quan hệ giữa tài chính của doanh nghiệp và tài chính cá nhân của chủ sở hữu.

  Cuối cùng, Chương trình đào tạo giúp khám phá các kỹ thuật cơ cấu khoản vay, bao gồm việc sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh, khoản vay phụ và các giao ước để giảm thiểu rủi ro.

  PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP LENDING MASTERS

  Phương pháp tiếp cận thẩm định cho vay của Lending Masters

  Sử dụng phương pháp tiếp cận của Lending Masters trong thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp với bộ công cụ hỗ trợ sẽ giúp học viên áp dụng vào thực tế công việc trong quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng.

  Phương pháp tiếp cận này sẽ được áp dụng xuyên suốt quá trình đào tạo của chương trình Lending Masters.

  “Hầu hết các khoản vay đều ổn khi đề xuất cấp tín dụng, các vấn đề thường tới sau khi giải ngân cho vay”

  Phương pháp học tập được áp dụng đối với chương trình Lending Masters

  Sử dụng 1 trong 4 phương pháp theo thứ tự được khuyên dùng như sau:

  1. Pre-test –> Tự học–> Huấn luyện–> Post-test
  2. Pre-test –> Tự học———————–> Post-test
  3. Pre-test —————> Huấn luyện—> Post-test
  4. Tự học —————————————> Post-test

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN

  Review và định hướng lộ trình công danh

  Củng cố lại kiến thức nền tảng nghiệp vụ cho vay

  Tích lũy kinh nghiệm từ các case study thực tế

  Mở rộng mối quan hệ với đội ngũ Mentor

  Nắm được bản chất tài chính của khách hàng vay vốn

  Thực hành nghiệp vụ thẩm định nâng cao và quản lý khoản vay

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  VietnamBankers xác định rõ mục tiêu trở thành Viện đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  GẶP GỠ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

  vietnambankers