Lớp FS03 Hà Nội – Cơ sở Hoàng Quốc Việt Buổi 3 30/9/2019


Hôm nay lớp chúng ta học về BCTC và phân tích báo cáo tài chính. BCTC bao gồm 4 báo cáo đó là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính. Ngoài ra chúng ta còn biết được các đối tượng đặc biệt quan tâm đến báo cáo tài chính:
– Thứ nhất: Ngân hàng và nhà đầu tư, xem xét xem khả năng thanh toán cũng như khả năng sinh lời của doanh nghiệp có tốt hay không, khối lượng Tài sản đáp ứng được số tiền cho vay cũng như là đầu tư hay không? Và liệu rằng số vốn đó có được đảm bảo không?
– Thứ hai: cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế. Mục đích chính đó chính là theo dõi BCTC để nhìn nhận góc độ vĩ mô và tính thuế, đánh giá tình hình của doanh nghiệp.
– Thứ ba: nhà quản lý DN. BCTC phục vụ cho việc ra các quyết định trong tương lai ra sao.

Có thể là hình ảnh về 2 người
Tiếp đến chúng ta còn được học cách đánh giá tổng quan BCTC thông qua các chỉ tiêu: khả năng thanh toán, hệ số nợ, … và được thực hành trên chính các công ty mà các bạn lựa chọn.
Ngoài ra, các hệ số nợ, hệ số VCSH được tính toán trên số liệu của BCTC cũng giúp cho chúng ta biết được tình hình Tài chính có tốt hay không, có phụ thuộc nhiều vào chủ nợ hay không?
Buổi học kết thúc và sẽ được học tiếp chương trình của phân hệ này vào buổi tiếp theo, có thể thấy được rằng tất cả các thành viên trong lớp đã có cái nhìn chi tiết hơn về BCTC của một DN.

Không có mô tả ảnh.