Lớp nghiệp vụ ngân hàng IB98 – Tổng quan hoạt động ngân hàng.

Buổi học đầu tiên của các bạn học viên lớp nghiệp vụ ngân hàng IB98 – Tổng quan hoạt động ngân hàng.
Trong gần 3 tiếng, giảng viên và học viên đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi về kiến thức tổng quan, các vị trí trong ngân hàng. Qua hoạt động nhóm, các bạn học viên thể hiện sự hiểu biết, định hướng và nguyện vọng cá nhân khi bước vào môi trường ngân hàng. Giảng viên đã giới thiệu vai trò, nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng vị trí và cách vận hành, mối liên hệ giữa phòng ban với nhau… Hiểu rõ bản chất công việc, những khó khăn và cơ hội của từng vị trí sẽ giúp các bạn đi đúng hướng và tiến đến đích sớm.
 
 
 
 
 
 
 
8