Lớp tài chính fs04 được tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về các hệ số tài chính

Buổi thứ 3 lớp FS04 – HCM 18/09 tiếp tục phân tích BCTC, hôm nay lớp được hướng dẫn phân tích thuyết minh bctc kết hợp với các lưu ý khi sử dụng bctc, điển hình như bctc chỉ phản ánh những dữ liệu tài chính, chưa thực sự phản ánh nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng, chỉ phản ánh theo giá gốc không phản ánh theo giá thị trường,…ngoài ra các bạn còn được giới thiệu về các chỉ số tài chính cơ bản như: khả năng thanh toán nhanh, hệ số thanh toán lãi vay,..