Một buổi học của các Bankers tương lai về “Quy trình tín dụng”.

✏️ Một buổi học của các Bankers tương lai về “Quy trình tín dụng”.

———————-
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 Web: https://vietnambankers.edu.vn/
📞 Hotline: 024.666.22.885
🏛 Địa chỉ: Số 236 Lê Thanh Nghị, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.