More

  Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp (Business Banking) là gì? Đặc điểm

  Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp (tiếng Anh: Business banking) là một giao dịch tài chính của một công ty với một tổ chức...

  Vinh danh học viên đỗ ngân hàng

  Bạn đang khởi nghiệp?️Bạn đang chênh vênh với công việc hiện tại?️Không bao giờ là quá muộn cho một khởi đầu mới. Vì đã...

  Talent Bankers – Nông Thị Hoài Thu vị trí Giao dịch viên

  MS01: NÔNG THỊ HOÀI THU - GIAO DỊCH VIÊNNằm trong chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng của Viện VietnamBankers, VietnamBankers có xây...

  Talent Bankers – Phùng Nam Cường Chuyên viên quan hệ khách hàng

  MS02: PHÙNG NAM CƯỜNG - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Nằm trong chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng của Viện VietnamBankers, VietnamBankers...