PROJECT FINANCE SPECIALIST – CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Muốn chạm tới đỉnh cao trong sự nghiệp tài chính, dân tài chính nhất định không được bỏ qua khóa học “Chuyên viên tài chính quản trị dự án”. Vietnambankers tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo “Chuyên viên tài chính Quản trị dự án” cho các bạn sinh viên, người đã đi làm có nguyện vọng nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn.

Với hệ thống tài liệu Elearning chuyên nghiệp theo mô hình 4.0 phục vụ tất cả học viên trên toàn quốc.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

 1. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Các thành phần của dự án đầu tư
 • Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư
 • Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án

2. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Thẩm định ban đầu: các nhân tố kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, pháp lý
 • Thẩm định khả năng thu hồi vốn và cơ cấu chi phí của dự án
 • Định giá tài sản
 • Chi phí cơ hội trong xác định dòng tiền dự án
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • NPV & IRR – các ưu khuyết điểm khi dùng NPV và IRR để đánh giá dự án
 • Phân tích độ nhạy của dự án
 • Tác động của thuế và chi phí cơ hội

3. THỰC HIỆN DỰ ÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN 

 • Lập dự toán, tuân thủ dự toán và xử lý các trường hợp vượt quá dự toán
 • Quyết toán dự án đầu tư
 • Xác định giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (tài sản cố định và tài sản lưu động)
 • Bàn giao tài sản
 • Các báo cáo của dự án

4. THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP (nếu cần hỗ trợ từ Vietnambankers)

IB để được tư vấn trực tiếp.
 
VIETNAMBANKERS-ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Hotline: 0977170616-0888522885
Địa chỉ: Tòa HPC Landmark 105, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội