Quản lý thời gian hiệu quả IB120

Bạn đã nghĩ mình quản lý thời gian hiệu quả???

Cùng xem lớp IB120 đang học hăng say như thế nào nhé. 🥰

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 2 người