Quy trình nghiệp vụ dịch vụ khách hàng của lớp IB114

🎁🎁 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

👉👉 Buổi học về quy trình nghiệp vụ dịch vụ khách hàng của lớp IB114 đã diễn ra thành công sau kì nghĩ lễ, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu cho các bạn học viên về nghề dịch vụ khách hàng.
Với tiêu chí mà VietnamBankers luôn hướng tới: “học đi đôi với hành” chắc hẳn các bạn học viên đã trang bị được cho bản hân những nền móng vững chắc trước khi xuống ngân hàng thực hành rồi chứ?

Có thể là hình ảnh về 1 người

💪💪 Chúc các bạn học viên IB114 hoàn thành khóa học một cách xuất sắc nhất, sớm trở thành những nhân viên ưu tú của ngân hàng trong tương lai 
—————————————————————————————————
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Có thể là hình ảnh về 5 người