More
  Home Tags Đào tạo inhouse

  Tag: Đào tạo inhouse

  Lịch khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ xác thực

  THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÁC THỰC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NỘI DUNG ĐÀO TẠO: 1. Phương pháp...

  Đào tạo nghiệp vụ xác thực trong ngân hàng cho chi...

  𝐏𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔́ 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 Đ𝐔̛𝐀 𝐓𝐈𝐍 100 CÁN BỘ NHÂN VIÊN VIETCOMBANK CHI NHÁNH BẮC BÌNH DƯƠNG THAM GIA...