Thông báo kết quả trúng tuyển Talent Bankers đợt 4

VINH DANH HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN TALENT BANKERS ĐỢT 4/2018

Trải qua 3 ngày 21-23/03/2018 phỏng vấn căng thẳng, vượt qua hơn 500 ứng viên, xin chúc mừng 114 ứng viên xuất sắc nhất đã vượt qua kỳ tuyển chọn gắt gao và chính thức trúng tuyển vào chương trình Tuyển dụng và Đào tạo tân tuyển Talent Bankers của MaritimeBank.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn!
Một hành trình mới sắp mở ra và chúc các bạn luôn vững bước trong những chặng đường sắp tới!