Thông báo Lịch đào tạo trong tháng 5

???̂?? ??́?
??̣?? ??̣? ????????
Dựa theo tiến độ học tập của các bạn, bắt đầu từ tuần này, lớp sẽ tham gia học Workshop với 2 buổi học như sau.
?. ??̃ ??̆?? ??̂? ??̛̣?? ??̀?? ?̉?? ??́ ???̂? ??̀ ??̃ ??̆?? ?????̂́? ???̀??
– Thời gian: Thứ 6, ngày 27/05/2022, từ 18h30 – 21h00
?. ??̃ ??̆?? ???̂́? ?? ??̀ ???̉ ??̛̀? ???̉?? ??̂́?
– Thời gian: Thứ 3, ngày 31/05/2022, từ 18h30 – 21h00