Thông báo lịch học AB127, AB128

THÔNG BÁO LỊCH HỌC WORKSHOP CHUYÊN SÂU LỚP AB127,AB128 📘
Thời gian: 18h30 tối thứ 4 ngày 27/10/2021
Hình thức học: Online trực tuyến
Thời lượng: 3 tiếng/buổi
Học viên vui lòng nhận thông tin trong group lớp học để tham gia đầy đủ.
Hẹn gặp lại các em vào tối nay nhé