Vinh danh học viên đỗ ngân hàng

Vinh danh học viên
Vinh danh học viên

Vietnambankers tự hào vinh danh học viên đỗ ngân hàng sau khi hoàn thành tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ và thực tập thực tế tại ngân hàng. 

Chúc mừng bạn Minh Tân, học viên khóa actionbankers. Mặc dù là học viên ở tỉnh Tiền Giang nhưng bạn vẫn tin tưởng và đặt niềm tin vào Viện, và thực tế thì Vietnambankers vẫn hỗ trợ được học viên tham gia khóa học bình thường mà không có cản trở gì. Sự cố gắng đã giúp Tân đỗ vị trí Khách hàng cá nhân tại LPBank. 

Lí do bạn ấy quyết định “bỏ tiền” học: 

  1. Trái ngành chưa có nền tảng kiến thức ngân hàng thương mại

2. Thích ngân hàng nhưng không rõ nên bắt đầu từ đâu

3. Phỏng vấn tại một số chi nhánh nhưng chưa đủ điều kiện

Khóa mà Minh Tân đã tham gia chính là lộ trình Actionbankers 

Hãy thay đổi công việc của bạn bởi chính sự nỗ lực của bạn!