Vinh danh học viên – Hà Thị Thùy Trang

Thêm tin vui cho ngày 8/3 rực rỡ
Chúc mừng Thùy Trang – lớp Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng IB101 trúng tuyển Giao dịch viên Techcombank