Vinh danh học viên – Ngô Thị Hồng Ngọc

Các bạn sinh viên của trường Học viện nông nghiệp Việt Nam đâu rồi?🌷

🌾Chúng tôi muốn thấy cánh tay của các bạn!!!🌾

🍃Ai bảo Sinh viên Học viên nông nghiệp là không thể đỗ ngân hàng!

🍃Chúc mừng bạn Ngô Thị Hồng Ngọc – Học viên lớp IB72 đã trở thành nhân viên chính thức của ngân hàng với vị trí Giao dịch viên

🌷Mọi người cùng chung vui với bạn Hồng Ngọc nhé!: https://www.facebook.com/ngoc.maruko.549