Vinh danh học viên – Nguyễn Thị Huệ

🤩🤩 VINH DANH HỌC VIÊN THÀNH CÔNG

Ở đâu có Ngân Hàng – ở đó có học viên của VietnamBankers làm việc 😍😍

💥💥 Chúc mừng cô gái xinh đẹp, tài năng Nghiêm Thị Huệ chính thức về với ngân hàng MSB tại vị trí Giao dịch viên.

💥💥 Phía sau mỗi thành công là một quá trình không ngừng nỗ lực học tập, trải nghiệm và thử thách chính mình. Hi vọng các em dù công tác ở vị trí nào, ngân hàng nào, vẫn sẽ luôn vững vàng tiến bước và ngày càng xuất sắc hơn nữa !