Vinh danh học viên – Nguyễn Thị Huệ

?? VINH DANH HỌC VIÊN THÀNH CÔNG

Ở đâu có Ngân Hàng – ở đó có học viên của VietnamBankers làm việc ??

?? Chúc mừng cô gái xinh đẹp, tài năng Nghiêm Thị Huệ chính thức về với ngân hàng MSB tại vị trí Giao dịch viên.

?? Phía sau mỗi thành công là một quá trình không ngừng nỗ lực học tập, trải nghiệm và thử thách chính mình. Hi vọng các em dù công tác ở vị trí nào, ngân hàng nào, vẫn sẽ luôn vững vàng tiến bước và ngày càng xuất sắc hơn nữa !